en en

ECB nominuje Yvesa Merscha do funkcie podpredsedu Rady pre dohľad

● Rada guvernérov predkladá Európskemu parlamentu návrh na vymenovanie nového podpredsedu Rady pre dohľad ECB.

● Návrh po parlamentnom hlasovaní s konečnou platnosťou schvaľuje Rada Európskej únie.

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) navrhla vymenovať člena Výkonnej rady ECB Yvesa Merscha za podpredsedu Rady pre dohľad ECB.

V súlade s medziinštitucionálnou dohodou medzi ECB a Európskym parlamentom ECB o návrhu informovala predsedu Výboru Európskeho parlamentu pre hospodárske a menové veci (ECON) Roberta Gualtieriho. ECB tiež informovala predsedu Rady pre hospodárske a finančné záležitosti Eugena Teodoroviciho. Yves Mersch predstúpi pred výbor ECON v rámci vypočutia, ktorého termín bude stanovený neskôr. V súlade s článkom 26 ods. 3 nariadenia o SSM musí vymenovanie schváliť Európsky parlament. Po schválení Európskym parlamentom prijme Rada vykonávacie rozhodnutie o vymenovaní podpredsedu Rady pre dohľad. V zmysle nariadenia o SSM musí byť podpredseda Rady pre dohľad členom Výkonnej rady ECB.

Kontaktnou osobou pre médiá je Esther.Tejedor@ecb.europa.eu, tel.: +49 69 1344 95596.

Zdroj: ECB

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.