en en

ECB oslavuje Svetový deň štatistiky

Európska centrálna banka (ECB) dnes spolu s viac ako stovkou národných, regionálnych a medzinárodných štatistických agentúr na celom svete oslavuje prvý Svetový deň štatistiky. Cieľom tejto udalosti, ktorú iniciovala Organizácia spojených národov (OSN), je podčiarknuť úspechy štatistiky, ktorá je založená na základných hodnotách ako sú služba verejnosti, profesionalita a integrita. Ďalšie informácie o Svetovom dni štatistiky nájdete na internetovej stránke ECB

ECB spojila túto udalosť s medzinárodným seminárom „Štatistika centrálnej banky v globálnom kontexte“ (Central bank statistics in a global context), ktorý sa koná na pôde ECB. Koná sa zároveň s Piatou konferenciou ECB o štatistike, a to v dňoch 19. – 20. októbra 2010 vo Frankfurte nad Mohanom. Seminára sa zúčastňujú prednášajúci z Medzinárodného menového fondu, Ministerstva obchodu USA, Čínskej centrálnej banky, OECD, Centrálnej banky Čile, Japonska a Portugalska, ktorí spolu s poslucháčmi diskutujú o najrôznejších témach týkajúcich sa tvorby, využitia a vydávania štatistík (s osobitým dôrazom na dôsledky finančnej krízy).

Jürgen Stark, člen Výkonnej rady ECB, otvoril podujatie na pôde ECB a vo svojom príhovore pripomenul, že „centrálne banky ako jedny z najintenzívnejších a najobsiahlejších užívateľov štatistiky majú osobitú úlohu a zodpovednosť pri zabezpečovaní vysoko kvalitnej štatistiky“.

Jürgen Stark poukázal na finančnú a dlhovú krízu, ktorá vyzdvihla dôležitosť kvalitných dát a ilustroval to na príkladoch, ako by mala globálna harmonizácia niektorých štatistických konceptov podporiť tvorbu vysokokvalitných analýz. Zdôraznil, že „… je potrebné investovať do zmenšovania rozdielov a zlepšovania porovnateľnosti štatistických údajov na globálnej úrovni. Tohto globálneho prúdu musíme byť všetci súčasťou.“

Pri príležitosti Svetového dňa štatistiky ECB v rámci série vzdelávacích nahrávok o rozličných aspektoch centrálneho bankovníctva vydala videozáznam pod názvom „Štatistika: novinky, ktoré môžete využiť“ (Statistics: News you can use). Video je zverejnené na internetovej stránke ECB: http://www.ecb.europa.eu/home.

Zdoj: ECB

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.