en en

ECB otvára verejnú konzultáciu o návrhu nariadenia o vykazovaní finančných údajov na účely dohľadu

  • Nariadenie dopĺňa požiadavky na spôsob vykazovania finančných informácií bankami na účely dohľadu po tom, ako ECB prevezme úlohu orgánu dohľadu.
  • Súčasťou verejnej konzultácie je vypočutie, ktoré sa uskutoční 13. novembra.

Európska centrálna banka (ECB) dnes zverejnila na verejnú konzultáciu návrh nariadenia o vykazovaní finančných údajov na účely dohľadu. Tento návrh nariadenia ustanovuje požiadavky na vykazovanie finančných údajov na účely dohľadu, ktoré budú dohliadané banky predkladať príslušným vnútroštátnym orgánom (NCA) a ECB.

Vykazované informácie budú zahŕňať položky z bilancie, ako sú finančné aktíva, nesplácané expozície a finančné pasíva, ako aj údaje o príjmoch a výdavkoch, napr. zhoršenie v dôsledku úverových strát.

V novembri 2014 ECB prevezme na seba v rámci jednotného mechanizmu dohľadu (SSM) úlohu orgánu dohľadu nad bankami eurozóny.

Konzultácia sa začína dnes a bude trvať šesť týždňov do 4. decembra 2014. Podklady ku konzultácií obsahujúce návrh nariadenia, dôvodovú správu a otázky a odpovede sú zverejnené v sekcii Bankový dohľad na internetovej stránke ECB.

Verejné vypočutie ku konzultačným dokumentom usporiada ECB 13. novembra 2014 vo svojich priestoroch vo Frankfurte nad Mohanom. Záznam verejného vypočutia bude zverejnený na internetovej stránke ECB. Informácie o registrácii účasti na vypočutí a spôsobe predkladania pripomienok k návrhu nariadenia sa taktiež nachádzajú na internetovej stránke ECB v sekcii „Bankový dohľad“ (Banking Supervision).

Po skončení verejnej konzultácie ECB zverejní prijaté pripomienky spolu s vyhodnotením a súhrnom svojich odpovedí.

Kontaktnou osobou pre médiá je Rolf Benders, tel.: +49 69 1344 6925.Ide o významné skupiny dohliadané v rámci vnútroštátnych účtovných rámcov, významné dohliadané subjekty ako aj menej významné dohliadané subjekty a skupiny zriadené v zúčastnených členských štátoch, vrátane pobočiek zriadených v zúčastnenom členskom štáte úverovou inštitúciou, ktorá má sídlo v nezúčastnenom členskom štáte.

Európska centrálna banka

Directorate General Communications & Language Services, Global Media Relations Division
Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 1344 7455, Fax: +49 69 1344 7404;Internet: http://www.ecb.europa.eu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.