en en

ECB pozorne sleduje finančné trhy

● Európska centrálna banka pozorne sleduje finančné trhy.

● ECB si aj naďalej plní svoje úlohy pri zabezpečovaní cenovej a finančnej stability v eurozóne.

V nadväznosti na výsledok referenda v Spojenom kráľovstve Európska centrálna banka (ECB) pozorne sleduje finančné trhy a je v úzkom spojení s ďalšími centrálnymi bankami.

ECB je pripravená v prípade potreby poskytovať dodatočnú likviditu v eurách a cudzích menách.

ECB sa na túto eventualitu pripravila v úzkej spolupráci s bankami, nad ktorými vykonáva dohľad, a podľa jej názoru je bankový systém eurozóny po kapitálovej i likviditnej stránke odolný.

ECB si bude aj naďalej plniť svoje úlohy pri zabezpečovaní cenovej a finančnej stability v eurozóne.

Kontaktnou osobou pre médiá je Eva Taylor, tel.: +49 69 1344 7162.

Zdroj: ECB

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.