en en

ECB prijíma preventívne prevádzkové opatrenia v súvislosti s koronavírusom

  • Do 20. apríla 2020 sa obmedzujú všetky cesty členov Výkonnej rady a zamestnancov ECB, ktoré nie sú nevyhnutné.
  • Konferencie v ECB sa odkladajú, s výnimkou tlačových konferencií o menovej politike.
  • Pozastavujú sa všetky návštevy, ktoré nie sú nevyhnutné, vrátane programu skupinových návštev.

Výkonná rada Európskej centrálnej banky (ECB) dnes oznámila rad prevádzkových opatrení, ktoré prijíma ako prevenciu na ochranu svojich zamestnancov pred rizikom spojeným so šírením koronavírusu COVID-19.

Všetky cesty členov Výkonnej rady a zamestnancov, ktoré sa nepovažujú za nevyhnutné, sa obmedzujú do 20. apríla 2020, keď sa situácia opätovne zhodnotí. Zároveň sa na rovnaké obdobie pozastavujú návštevy v centrálnej banke a v jej návštevníckom centre. ECB taktiež odkladá alebo ruší konferencie organizované v centrálnej banke a podujatie ECB vás počúva v Bruseli sa uskutoční v náhradnom termíne. Pravidelné tlačové konferencie po menovopolitických zasadaniach Rady guvernérov nie sú týmto rozhodnutím dotknuté a najbližšia tlačová konferencia sa uskutoční 12. marca. Tlačová konferencia bude ako vždy vysielaná naživo na internete pre tých, ktorí sa jej nemôžu zúčastniť.

„Dnešnými opatreniami zavádzame kroky na zaistenie bezpečnosti a zdravia našich zamestnancov, pričom funkcie centrálnej banky a bankového dohľadu zostávajú v plnej miere zachované,“ povedala prezidentka ECB Christine Lagardová. „Tieto opatrenia vychádzajú z existujúcich interných usmernení a nepretržitej komunikácie s našimi zamestnancami a zároveň im poskytujú informácie o víruse a vyžadujú, aby tí, ktorí navštívili zasiahnuté oblasti, pracovali počas dvoch týždňov z domu.“

Do dnešného dňa neboli zaznamenané žiadne prípady výskytu vírusu COVID-19 u zamestnancov ECB.

Kontaktná osoba pre médiá: william.lelieveldt@ecb.europa.eu, tel.: +49 69 1344 7316

Zdroj: ECB

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.