en en

ECB pripravila novú interaktívnu publikáciu o inflácii

Interaktívna publikácia Európskej centrálnej banky (ECB) je určená širokej verejnosti a približuje infláciu zo štatistického hľadiska. Prináša jej podrobné vysvetlenie a približuje spôsob jej merania štatistickými úradmi na národnej a európskej úrovni. Pomáha objasniť, ako centrálne banky prihliadajú na infláciu ako na jeden z faktorov pri plnení svojich úloh a ako ECB infláciu monitoruje. Zároveň uvádza dôvody, prečo sa ľuďom inflácia môže zdať vyššia alebo nižšia ako oficiálne nameraná inflácia.

Slovenská verzia publikácie je dostupná na stránke ECB https://www.euro-area-statistics.org/digital-publication/statistics-insights-inflation/index.html?lang=sk

Publikácia zrozumiteľne prezentuje inflačné štatistiky pomocou interaktívnych vizuálnych prvkov, ktoré umožňujú porovnávať miery inflácie v jednotlivých krajinách.

Vizualizácie ponúkajú podrobnejší pohľad na rôzne tovary a služby zahrnuté do „nákupného koša“, na základe ktorého sa uskutočňuje oficiálny výpočet inflácie.

Na základe vlastného nákupného koša tovarov a služieb si zároveň môžete vypočítať svoju vlastnú mieru inflácie a porovnať ju s mierou inflácie vo vybratej krajine.

Publikácia obsahuje štyri kapitoly s interaktívnymi vizuálnymi prvkami:

1. Čo je to inflácia? Táto kapitola vysvetľuje pojem inflácie, prečo je dôležitá miera inflácie a ako a prečo sa líši v jednotlivých krajinách a v priebehu času.

2. Ako sa meria inflácia? Táto kapitola približuje spôsob výpočtu miery inflácie. Vysvetľuje, ktoré produkty a služby sú do výpočtu zahrnuté, a opisuje problémy spojené s výpočtom.

3. Oficiálna a vnímaná inflácia. Táto kapitola skúma, ako infláciu vnímajú ľudia, porovnáva vnímanú infláciu s oficiálne nameranou infláciou a vysvetľuje rozdiely medzi nimi.

4. Kalkulačka osobnej inflácie. V tejto kapitole si môžete na základe tovarov a služieb, ktoré nakupujete, vypočítať svoju vlastnú mieru inflácie a porovnať ju s oficiálne nameranou infláciou.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.