en en

ECB ukončuje výrobu a vydávanie bankovky 500 €

● ECB rozhodla o ukončení výroby a vydávania bankovky 500 €.

● Bankovka 500 € nebude súčasťou série bankoviek Európa.

Bankovka 500 € zostáva zákonným platidlom a svoju hodnotu si naďalej zachová.

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) dnes uzavrela revíziu štruktúry nominálnych hodnôt bankoviek série Európa. Rozhodla o trvalom ukončení výroby bankovky 500 € a jej vylúčení zo série Európa, vzhľadom na obavy, že táto bankovka by mohla uľahčovať nezákonnú činnosť. Vydávanie bankovky 500 € bude zastavené koncom roka 2018, keď je naplánované zavedenie nových bankoviek 100 € a 200 € zo série Európa. Ostatné nominálne hodnoty od 5 € do 200 € zostávajú zachované.

Vzhľadom na medzinárodnú úlohu eura a všeobecnú dôveru v eurové bankovky zostane bankovka 500 € aj naďalej zákonným platidlom a môže sa teda používať ako platobný prostriedok a uchovávateľ hodnoty. Eurosystém, zložený z ECB a národných centrálnych bánk krajín eurozóny, prijme potrebné kroky na zabezpečenie dostatočného množstva bankoviek ostatných nominálnych hodnôt.

Bankovka 500 €, podobne ako eurové bankovky ostatných nominálnych hodnôt, si naďalej zachová svoju hodnotu a v národných centrálnych bankách Eurosystému sa bude dať vymeniť po neobmedzenú dobu.

Kontaktnou osobou pre médiá je William Lelieveldt, tel: +49 69 1344 7316.

Poznámka:

Séria Európa je druhá séria eurových bankoviek, ktorá sa postupne uvádza do obehu. Prvou bola bankovka 5 € uvedená do obehu v roku 2013, nasledovaná bankovkami 10 € v roku 2014 a 20 € v roku 2015.

Zdroj: ECB

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.