en en

ECB v rámci revízie svojej menovopolitickej stratégie štartuje sériu diskusných podujatí Eurosystému

  • Občania eurozóny môžu svoje návrhy a pripomienky predkladať online.
  • Dňa 26. marca sa v Bruseli uskutoční diskusné podujatie „ECB vás počúva“ pre občiansku spoločnosť.
  • Nasledovať budú ďalšie diskusné podujatia Eurosystému, ktoré organizujú národné centrálne banky.

Európska centrálna banka (ECB) a 19 národných centrálnych bánk krajín eurozóny, ktoré spolu tvoria Eurosystém, vyzývajú občanov a organizácie eurozóny, aby predložili svoje návrhy a pripomienky k spôsobu výkonu menovej politiky centrálnej banky v rámci stanovenom v Zmluve o fungovaní Európskej únie. Bližšie informácie o procese revízie sa nachádzajú v osobitnej sekcii internetovej stránky ECB spolu s online formulárom v jazykoch krajín eurozóny, prostredníctvom ktorého môžu občania svoje návrhy a pripomienky predkladať.

ECB revíziu svojej stratégie spustila 23. januára s cieľom oboznámiť sa s názormi a pripomienkami čo  najširšej verejnosti a dôkladnejšie posúdiť, aký význam z hľadiska plnenia mandátu ECB môžu mať ďalšie aspekty ako napríklad finančná stabilita, zamestnanosť a environmentálna udržateľnosť.

V tejto súvislosti pozýva organizácie občianskej spoločnosti na sériu diskusných podujatí Eurosystému, z ktorých prvé sa uskutoční 26. marca v Bruseli pod vedením prezidentky ECB Christine Lagardovej.

„Chceme si otvorene vypočuť názory, očakávania a obavy verejnosti,“ uviedla prezidentka Lagardová.

Zástupcovia širokého spektra regionálnych a spotrebiteľských organizácií ako aj sociálni partneri budú mať príležitosť podeliť sa o svoje názory na politiku ECB. Táto konferencia je začiatkom série podujatí vo všetkých 19 krajinách eurozóny organizovaných národnými centrálnymi bankami Eurosystému.

ECB usporiada aj diskusné podujatia s predstaviteľmi akademickej obce (prvým bude konferencia ECB and its Watchers (ECB a jej pozorovatelia) 24. marca vo Frankfurte), s účastníkmi finančného sektora, ako aj prostredníctvom pokračujúceho dialógu s Európskym parlamentom.

Kontaktná osoba pre médiá: Peter.Ehrlich@ecb.europa.eu, +49 69 13448320

Poznámky

Zdroj: ECB

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.