en en

ECB v roku 2015 upraví plán zasadaní

ECB v roku 2015 upraví plán zasadaní a bude zverejňovať pravidelné správy z rokovaní o menovej politike.

● Menovopolitické zasadania Rady guvernérov prejdú na šesťtýždňový cyklus.
● Dĺžka udržiavacích období povinných minimálnych rezerv sa v súlade s novým plánom zasadaní upraví na šesť týždňov.
● ECB plánuje od januára 2015 zverejňovať správy zo svojich rokovaní o menovej politike.

Európska centrálna banka (ECB) dnes oznámila, že zasadania Rady guvernérov venované menovej politike sa od januára 2015 budú uskutočňovať v novom šesťtýždňovom cykle. Zasadania, na ktorých sa rokuje o záležitostiach nesúvisiacich s menovou politikou, sa budú aj naďalej uskutočňovať minimálne raz za mesiac.

Trvanie udržiavacích období povinných minimálnych rezerv, počas ktorých sú banky povinné v priemere udržiavať povinné minimálne rezervy na účtoch v Eurosystéme, bude v záujme zosúladenia s novou frekvenciou zasadaní o menovej politike predĺžené zo štyroch na šesť týždňov.

ECB zároveň oznámila svoj záväzok zverejňovať pravidelné správy zo zasadaní Rady guvernérov o menovej politike, počínajúc zasadaním, ktoré sa uskutoční v januári 2015. Správa z každého zasadania sa bude zverejňovať pred termínom nasledujúceho zasadania.

Upravený plán zasadaní bude dokončený na zasadaní Rady guvernérov naplánovanom na 16. júla a následne bude okamžite zverejnený na internetovej stránke ECB.

Kontaktnou osobou pre médiá je Niels Bünemann, tel. +49 69 1344 6594.

Zdroj: ECB

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.