en en

ECB zavádza zápornú úrokovú sadzbu pre jednodňové sterilizačné operácie

  • Zníženie úrokovej sadzby pre jednodňové sterilizačné operácie nadobúda účinnosť 11. júna 2014.

  • Záporná sadzba sa bude vzťahovať aj na priemerné rezervy držané nad rámec povinných minimálnych rezerv a ďalšie vklady v Eurosystéme.

V rámci rozhodovania o znížení kľúčových úrokových sadzieb ECB Rada guvernérov na svojom dnešnom zasadaní prijala rozhodnutie o znížení úrokovej sadzby jednodňových sterilizačných operácií na -0,10 %.

Táto zmena nadobudne účinnosť 11. júna 2014 spolu so zmenou sadzby hlavných refinančných operácií a sadzby jednodňových refinančných operácií. Záporná úroková sadzba pre jednodňové sterilizačné operácie sa bude vzťahovať aj na: i) priemerné rezervy bánk držané nad rámec povinných minimálnych rezerv; ii) vklady verejnej správy v Eurosystéme prekračujúce určité prahové hodnoty, ktoré budú stanovené v príslušnom usmernení zverejnenom do 7. júna; iii) účty správy rezerv Eurosystému, ak v súčasnosti nie sú úročené; iv) zostatky na účtoch účastníkov v rámci systému TARGET2; v) zostatky (jednodňové vklady) národných centrálnych bánk nepatriacich do Eurosystému v rámci systému TARGET2; a vi) ostatné účty tretích strán v centrálnych bankách Eurosystému, ktoré v súčasnosti nie sú úročené, alebo sú úročené sadzbou jednodňových sterilizačných operácií.

Kontaktnou osobou pre médiá je William Lelieveldt, +49 69 1344 7316.

Zdroj: ECB

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.