en en

ECB žiada banky, aby nevyplácali dividendy aspoň do októbra 2020

  • ECB žiada banky, aby počas pandémie COVID-19 nevyplácali dividendy ani neuskutočňovali spätné odkupy akcií.
  • Odporúčanie sa vzťahuje na dividendy za roky 2019 a 2020 a bude v platnosti aspoň do 1. októbra 2020.
  • ECB očakáva, že banky budú naďalej poskytovať úvery domácnostiam, malým podnikom a korporáciám.

Európska centrálna banka (ECB) dnes aktualizovala svoje odporúčanie bankám týkajúce sa vyplácania dividend. V záujme zvýšenia svojej kapacity absorbovať straty a podporiť poskytovanie úverov domácnostiam, malým podnikom a korporáciám počas pandémie koronavírusu (COVID-19) by banky aspoň do 1. októbra 2020 nemali vyplácať dividendy za finančné roky 2019 a 2020. Banky by tiež mali obmedziť spätné odkupy akcií, ktorých cieľom je finančná odmena pre akcionárov.

Nové odporúčanie nemá spätný zrušujúci účinok na dividendy za finančný rok 2019, ktoré už niektoré banky vyplatili. Banky, ktoré vyzvali svojich akcionárov, aby na najbližšom valnom zhromaždení hlasovali o návrhu na vyplatenie dividend, by však mali tieto návrhy prispôsobiť aktualizovanému odporúčaniu.

Nové odporúčanie nadväzuje na vyjadrenia ECB z 12. marca 202020. marca 2020 súvisiace s dočasnými podpornými opatreniami, ktoré majú zabezpečiť schopnosť bánk ďalej podporovať ekonomiku. ECB očakáva, že akcionári bánk sa k spoločnému úsiliu pridajú. Kapitál, ktorý sa obmedzením vyplácania dividend a spätných odkupov akcií zachová, tak môže byť okrem iného použitý na podporu dlžníkov z radov domácností, malých podnikov a korporácií, resp. na absorpciu strát vzniknutých z expozícií voči týmto dlžníkom.

Kontakt pre médiá: Francois.Peyratout@ecb.europa.eu, tel.: +491728632119.

Zdroj: ECB

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.