en en

ECB zverejnila nariadenie o poplatkoch za dohľad

  • Nariadenie o poplatkoch za dohľad stanovuje spôsob, akým ECB bude kryť náklady spojené s vykonávaním dohľadu nad bankovým sektorom v rámci jednotného mechanizmu dohľadu (Single Supervisory Mechanism – SSM).
  • ECB v plnej miere prevezme svoje úlohy v oblasti dohľadu 4. novembra 2014.

Európska centrálna banka (ECB) dnes zverejnila nariadenie ECB o poplatkoch za dohľad. Po verejnej konzultácii, ktorej súčasťou bolo aj verejné vypočutie, ho schválila Rada guvernérov. ECB prevezme dohľad nad bankami v rámci jednotného mechanizmu dohľadu (SSM) 4. novembra 2014. Nariadenie vytyčuje postupy, na základe ktorých bude ECB ukladať ročné poplatky za dohľad na krytie nákladov vzniknutých v súvislosti s jej novou úlohou.

Nariadenie zohľadňuje pripomienky zainteresovaných strán prijaté v rámci verejnej konzultácie. Nariadenie ECB o poplatkoch za dohľad bolo spolu so spomenutými pripomienkami a súhrnom odpovedí zverejnené na internetovej stránke ECB.

Podľa nariadenia EÚ o jednotnom mechanizme dohľadu je ECB povinná ukladať všetkým bankám podliehajúcim dohľadu ročný poplatok určený na krytie jej nákladov na dohľad.

Kontaktnou osobou pre médiá je Rolf Benders, tel.: +49 69 1344 6925.

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu a jazykové služby
Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 1344 7455
E-mail: info@ecb.europa.eu | Internet: http://www.ecb.europa.eu | Kontakt pre médiá

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.