en en

ECB zverejnila novú štatistiku o rozdelení bohatstva domácností

ECB zverejnila (8. januára 2024) experimentálne údaje o distribučných účtoch bohatstva po prvý krát, s cieľom poskytnúť informáciu o rozdelení bohatstva domácností so štvrťročnou periodicitou a v súlade s národnými účtami. ECB vydala pri tejto príležitosti tlačovú správu.

Nové dáta podporujú stratégiu menovej politiky ECB z roku 2021, ktorej  zámerom je systematicky hodnotiť vzájomnú interakciu medzi rozdeleniami príjmov a bohatstva a menovou politikou.    

Distribučné účty bohatstva prepájajú informácie na úrovni domácností zo  Zisťovania o financiách a spotrebe domácností s makroekonomickými informáciami  obsiahnutými sektorových účtoch a tak doplňuje existujúce údaje zo zisťovania o domácnostiach. Údaje budú zostavované štvrťročne a publikované s päťmesačným oneskorením.

Distribučné účty bohatstva poskytujú údaje o čistom bohatstve, celkových aktívach a pasívach domácností a ich komponentoch. Údaje za domácnosti sú sledované na úrovni najvyšších piatich decilov čistého bohatstva a v súhrne za dolných 50 % domácností. Dostupné je aj členenie z hľadiska zamestnania a vlastníckeho statusu osoby na čele domácnosti.

Databáza obsahuje tiež Giniho koeficient pre čisté bohatstvo, medián a priemer čistého bohatstva, podiel čistého bohatstva vlastnený dolnými 50 % domácností, najvyššími 5 % a najvyššími piatimi decilmi domácností ako aj pomer dlhu k aktívam podľa decilov čistého bohatstva.