en en

EIOPA vyzýva poisťovne a zaisťovne, aby sa zdržali nepovinnej výplaty dividend a spätného nákupu akcií

Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) dnes zverejnil vyhlásenie o politike výplaty dividend a variabilnej zložky odmeňovania v kontexte COVID-19.

Vzhľadom na súčasnú mieru neistoty, pokiaľ ide o hĺbku, rozsah a pretrvávanie vplyvu COVID-19 na finančné trhy a na ekonomiku, EIOPA vyzýva poisťovne a zaisťovne, aby sa dočasne zdržali akejkoľvek nepovinnej výplaty dividend a spätného nákupu akcií ako finančnej odmeny pre akcionárov.

Toto opatrenie by sa malo prehodnotiť, keď bude rozsah vplyvu COVID-19 na finančné trhy a ekonomiku zreteľnejší. Obozretný prístup by sa mal uplatniť aj v prípade politiky výplaty variabilnej zložky odmeňovania.

Aktuálne vyhlásenie vychádza z vyhlásenia EIOPA zo 17. marca, v ktorom orgán zdôraznil dôležitosť zachovania vyrovnanej kapitálovej pozície poisťovní v záujme ochrany poistencov a uplatňovania politiky obozretného vyplácania dividend a iných príjmov vrátane variabilnej zložky odmeňovania.

Toto vyhlásenie je súčasťou radu opatrení, ktoré orgán EIOPA odporúča v úzkej spolupráci s vnútroštátnymi orgánmi dohľadu s cieľom zmierniť nepriaznivý vplyv nákazy koronavírusu/COVID-19 na poisťovne, poistníkov a poistencov.

Vyhlásenie EIOPA o politike výplaty dividend a variabilnej zložky odmeňovania v kontexte COVID-19:
https://www.eiopa.europa.eu/content/eiopa-statement-dividends-distribution-and-variable-remuneration-policies-context-covid-19_en

Zdroj: EIOPA

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.