en en

Emisia zberateľskej euromince v nom. hodnote 5 eur - kamzík

1. júna 2022 začne Národná banka Slovenska predávať zberateľskú euromincu z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou „Fauna a flóra na Slovensku – kamzík vrchovský tatranský“.

Autorom návrhu zberateľskej euromince je Karol Ličko. Zberateľské euromince sú vyrobené  v celkovom množstve 45 000 kusov len v bežnom vyhotovení s možnosťou ich dorazby.

Predaj uvedenej zberateľskej euromince sa bude vykonávať v limitovanom množstve maximálne 10 kusov na jedného záujemcu v pokladniciach ústredia Národnej banky Slovenska v Bratislave a v jej expozitúrach v Nových Zámkoch, Banskej Bystrici, Žiline, Poprade a Košiciach v čase pokladničných hodín.

Minca Kamzík
Emisia zberateľskej euromince v nom. hodnote 5 eur - kamzík

Viac informácií o zberateľských minciach:


Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.