en en

Emisie mincí „Alexander Dubček – 100. výročie narodenia“

Oznámenie o začatí predaja striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur „Alexander Dubček – 100. výročie narodenia“

26. novembra 2021 začne Národná banka Slovenska predávať striebornú zberateľskú euromincu v nominálnej hodnote 10 eur „Alexander Dubček – 100. výročie narodenia“. Predaj strieborných zberateľských euromincí je zabezpečovaný len prostredníctvom zmluvných partnerov Národnej banky Slovenska.

Autormi výtvarného návrhu striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur sú Štefan Novotný (averz euromince) a Mgr. art. Martin Sabol (reverz euromince). Uvedené zberateľské euromince sú vyrobené v bežnom vyhotovení a vo vyhotovení proof.

Oznámenie termínu emisie pamätnej euromince v nominálnej hodnote 2 eurá „Alexander Dubček – 100. výročie narodenia“

Rovnako 26. novembra 2021 začne Národná banka Slovenska vymieňať aj pamätnú mincu v nominálnej hodnote 2 eurá vydávanú pri príležitosti 100. výročia narodenia Alexandra Dubčeka.

Autorom návrhu národnej strany pamätnej euromince je Branislav Ronai. Pamätné euromince sú vyrobené v celkovom množstve 1 mil. kusov.

Výmena pamätnej euromince sa bude vykonávať v limitovanom množstve 50 kusov na jedného záujemcu v pokladniciach ústredia Národnej banky Slovenska v Bratislave a v jej expozitúrach v Nových Zámkoch, Banskej Bystrici, Žiline, Poprade a Košiciach v čase ich pokladničných hodín.

Leták

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.