en en

Emisný deň pamätnej dvojeurovej mince k 10. výročiu vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie

Národná banka Slovenska (NBS) oznamuje, že 1. apríla 2014 (v utorok) začne vymieňať pamätnú dvojeurovú mincu vydanú s tematikou „Vstup Slovenskej republiky do Európskej únie – 10. výročie„.

Autorom návrhu mince je Mária Poldaufová. Mince sú vyrobené len v bežnom vyhotovení v celkovom množstve 1 milión kusov.

NBS bude vymieňať platné eurové bankovky a mince za pamätné dvojeurové mince v limitovanom množstve 50 kusov na jedného záujemcu. NBS bude mince vymieňať v pokladniciach ústredia v Bratislave a v expozitúrach v Nových Zámkoch, Banskej Bystrici, Žiline, Poprade a Košiciach v čase ich pokladničných hodín.

Pamätná dvojeurová minca k 10. výročiu vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.