en en

Emisný deň pamätnej dvojeurovej mince k 1150. výročiu príchodu Konštantína a Metoda

Guvernér Národnej banky Slovenska Jozef Makúch predstavil dnes v rámci celonárodných osláv príchodu vierozvestcov na naše územie pamätnú dvojeurovú mincu, vydanú Národnou bankou Slovenska pri tejto príležitosti.

O pamätné mince bol počas dnešného dňa mimoriadny záujem aj priamo na mieste celonárodných osláv, kde si Nitrania a návštevníci púte mali možnosť vymeniť tieto pamätné mince a NBS na tomto mieste vymenila 10 tisíc kusov.

Národná banka Slovenska v deň emisie pamätnej dvojeurovej mince a  pri príležitosti osláv 1150. výročia príchodu misie Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu otvorila pre verejnosť aj pokladnice ústredia NBS v Bratislave a tiež pokladnice vo všetkých expozitúrach – v Košiciach, Poprade, Žiline, Banskej Bystrici a v Nových Zámkoch.

V pokladniciach dnes NBS vymenila 44 140 kusov pamätných dvojeurových mincí.

V prípade záujmu o pamätnú dvojeurovú mincu s námetom 1150. výročia príchodu vierozvestcov na naše územie si ju záujemcovia môžu vymeniť v pokladniciach NBS v rámci riadnych pokladničných hodín.

Jana Kováčová
vedúca tlačového a edičného oddelenia

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.