en en

Emisný deň pamätnej dvojeurovej mince k 30. výročiu vlajky Európskej únie

Národná banka Slovenska (NBS) oznamuje, že 24. septembra 2015 začne vymieňať pamätnú dvojeurovú mincu vydanú pri príležitosti 30. výročia vlajky Európskej únie.

Pamätnú euromincu s rovnakým motívom, ktorého autorom je grécky výtvarník George Stamatopoulos, vydajú všetky členské štáty eurozóny. Eurominca bude mať rovnaké technické parametre ako bežná 2-eurová obehová minca a po jej vydaní do obehu bude zákonným platidlom v Slovenskej republike, ako aj vo všetkých krajinách eurozóny.

Pamätné mince s názvom štátu „Slovensko“ sú vyrobené len v bežnom vyhotovení v celkovom množstve 1 mil. kusov.

NBS bude vymieňať platné eurové bankovky a mince za pamätné dvojeurové mince v limitovanom množstve 50 kusov na jedného záujemcu. NBS bude mince vymieňať v pokladniciach ústredia v Bratislave a v expozitúrach v Nových Zámkoch, Banskej Bystrici, Žiline, Poprade a Košiciach v čase ich pokladničných hodín.

Široká verejnosť si môže pamätnú dvojeurovú mincu vymeniť aj počas Dňa otvorených dverí NBS, ktorý sa uskutoční dňa 26. septembra 2015 (v sobotu) od 9.00 h – 15.00 h v budove ústredia v Bratislave.

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.