en en

Európska centrálna banka a Eurosystém predstavujú vzdelávacie hry o menovej politike a inflácii

Európska centrálna banka a národné centrálne banky Eurosystému dnes zverejnili dve vzdelávacie hry z oblasti centrálneho bankovníctva a ekonomiky. Hry, určené najmä mládeži vo veku 18 až 25 rokov, vysvetľujú menovú politiku a vplyv inflácie na spoločnosť. Majú neformálny a samovzdelávací charakter. Prezident Európskej centrálnej banky (ECB) Jean-Claude Trichet dnes tieto hry oficiálne predstavil na stretnutí so študentmi maturitného ročníka stredných škôl, ktorí si hry vyskúšali.

V hre „€conomia“ – hre o menovej politike – hráči počas ôsmich rokov rozhodujú o výške úrokovej sadzby vo štvrťročných intervaloch a snažia sa udržať infláciu na úrovni tesne pod 2 %. Pomáha im pri tom tím poradcov a stránka s ukazovateľmi. Spätnú väzbu získavajú aj prostredníctvom novinových titulkov. Hra sa stáva postupne náročnejšou, pretože hráči musia reagovať na mnohé nepredvídateľné udalosti (napr. ropnú krízu), ktoré ovplyvňujú infláciu a ekonomiku. Hra €conomia jednoduchým spôsobom vysvetľuje, ako funguje menová politika. Nemusí nevyhnutne vyjadrovať názory ECB alebo iných centrálnych bánk v eurozóne.

V hre „Inflation Island“ sa hráči dozvedia o výhodách cenovej stability a o nepriaznivých vplyvoch deflácie, vysokej inflácie a hyperinflácie na jednotlivcov a spoločnosť. V režime „Preskúmaj ostrov“ pozorujú, ako sa za rôznych podmienok mení „ostrov“ a konanie jeho obyvateľov. V režime „Otestuj sa“ je úlohou hráčov vybrať správne tvrdenia jednotlivcov v rôznych inflačných scenároch. V kine sa dá pozrieť niekoľko skutočných príkladov inflácie a deflácie z minulosti.

Hry sú dostupné v 22 úradných jazykoch EÚ a sú k dispozícii vo vzdelávacej sekcii internetovej stránky ECB (http://www.ecb.europa.eu/education) a na internetových stránkach národných centrálnych bánk Eurosystému.

Na stránke Národnej banky Slovenska nájdete hry v časti Vzdelávanie.

Zdroj: ECB

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.