en en

Európske orgány dohľadu EBA, EIOPA, ESMA zisťujú názor verejnosti

V rámci pripravovanej európskej regulácie zohľadňujúcej udržateľnosť spustili inštitúcie európskych orgánov dohľadu EBA, ESMA a EIOPA zisťovanie, v ktorom žiadajú verejnosť o názor na informácie pre klienta, ktoré sa klientovi budú poskytovať v rámci predzmluvného informovania. Klient v rámci toho dostane informácie o zohľadnení environmentálnych, sociálno-ekonomických faktoroch a klimatických dopadoch finančného produktu, ktorý si plánuje zakúpiť.

Dotazník

je možné vyplniť online na stránke: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ESGtemplatesSFDR

Zdroj: ECB

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.