en en

Eurosystém predstaví novú bankovku 20 €. Výrobcom a dodávateľom zariadení na spracovanie bankoviek bude naďalej poskytovať podporu.

Eurosystém dňa 24. februára 2015 predstaví novú bankovku 20 € série Európa, ktorá obsahuje zdokonalené ochranné prvky.

Výrobcom a dodávateľom zariadení na spracovanie bankoviek bude Eurosystém aj naďalej poskytovať podporu pri prispôsobovaní zariadení na spracovanie a overovanie pravosti bankoviek.

Nová bankovka 20 € sa po bankovke 5 € a 10 € zavádza ako tretia zo série bankoviek Európa. ECB a národné centrálne banky krajín eurozóny (Eurosystém) bankovku predstavia 24. februára 2015, pričom oznámia aj presný dátum jej vydania. Séria Európa sa zavádza v snahe zvýšiť integritu eurových bankoviek a udržať si náskok pred falšovateľmi peňazí.

S cieľom podporiť výrobcov, dodávateľov a vlastníkov zariadení na spracovanie a overovanie pravosti bankoviek Eurosystém prijíma viacero opatrení:

● novú bankovku sprístupňuje prostredníctvom národných centrálnych bánk krajín eurozóny v dostatočnom predstihu pred jej zavedením s cieľom umožniť testovanie a prispôsobenie zariadení; po predstavení bankovky 20 € umožní jej testovanie aj mimo priestorov centrálnych bánk;

● organizuje sériu udalostí a podujatí s cieľom zvýšiť pripravenosť na zavedenie novej bankovky 20 €: ako prvý sa uskutoční seminár Eurosystému určený pre príslušné organizácie, ktorý sa bude konať 6. februára 2015 v Banca d’Italia v Ríme;

● poskytuje celý rad komunikačných pomôcok a materiálov, ktoré uľahčia prípravy na zavedenie novej bankovky.

„ECB a národné centrálne banky krajín eurozóny sa znova tešia na úzku spoluprácu s výrobcami, dodávateľmi, prevádzkovateľmi a vlastníkmi zariadení na spracovanie bankoviek, ktorí pripravujú zariadenia na prijímanie novej bankovky pred jej uvedením do obehu,“ uviedol člen Výkonnej rady Európskej centrálnej banky Yves Mersch.

Kontaktnou osobou pre médiá je William Lelieveldt, tel.: +49 69 1344 7316.

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2162, +421-2-5865 2162, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.