en en

Eurosystém rozpošle do 2,8 milióna obchodov a malých podnikov letáky o novej bankovke 20 €

● V rámci príprav na zavedenie novej bankovky 20 € do obehu dňa 25. novembra 2015 sa do 2,8 milióna podnikov rozpošlú informačné letáky a karty o novej bankovke 20 €.

● Podniky by mali zabezpečiť, aby ich zariadenia na spracovanie a overovanie pravosti bankoviek boli pripravené na prijímanie novej bankovky.

Nová bankovka 20 € bude uvedená do obehu 25. novembra 2015. Profesionálni spracovatelia peňazí v eurozóne získajú informácie o dizajne a ochranných prvkoch novej bankovky, aby o nich mohli informovať svojich zákazníkov. Eurosystém začne od 13. októbra 2015 posielať letáky do viac ako 2,8 milióna obchodov a malých podnikov vo všetkých krajinách eurozóny.

Leták obsahuje informácie o krokoch, ktoré majú podniky prijať na prispôsobenie svojich zariadení na novú bankovku 20 €, ako aj časový plán príprav na jej uvedenie do obehu. Leták zároveň pripomína, že pravosť bankoviek sa dá jednoducho overiť hmatom, pohľadom a naklonením. Záujemcovia si letáky a karty môžu objednať aj z príslušnej národnej centrálnej banky.

Podrobnejšie informácie o novej bankovke 20 € sú na stránke http://www.nove-eurobankovky.eu/

Kontaktnou osobou pre médiá je William Lelieveldt, tel.: +49 69 1344 7316.

Zdroj: ECB

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.