en en

Eurosystém v roku 2014 zavedie novú bankovku 10 €

Na podporu zavedenia bol pripravený partnerský program.

  • Eurosystém predstaví novú bankovku 10 € série Európa 13. januára 2014 a zavedie ju v priebehu roka.
  • Na podporu jej zavedenia Eurosystém vytvoril partnerský program pre výrobcov a dodávateľov zariadení na spracovanie bankoviek a ich klientov a používateľov.

Na dnešnom seminári v Bruseli Európska centrálna banka (ECB) a národné centrálne banky krajín eurozóny, ktoré spolu tvoria Eurosystém, v rámci príprav na zavedenie novej bankovky 10 € spustili partnerský program zameraný na podporu výrobcov a dodávateľov zariadení na spracovanie bankoviek ako aj klientov a používateľov zariadení na spracovanie a overovanie pravosti bankoviek a ďalších zainteresovaných strán. Eurosystém novú bankovku 10 € série Európa predstaví 13. januára 2014 a zavedie ju v priebehu roka.

„ECB a národné centrálne banky krajín eurozóny sa tešia na úzku spoluprácu s výrobcami, dodávateľmi, prevádzkovateľmi a vlastníkmi zariadení na spracovanie bankoviek v rámci príprav ich zariadení na prijímanie nových bankoviek 10 € od budúceho roka,“ uviedol na seminári riaditeľ odboru bankoviek Európskej centrálnej banky Ton Roos.

V rámci partnerského programu bude Eurosystém:

  • partnerom poskytovať celý rad pomôcok a materiálov, ktoré im uľahčia prípravu na zavedenie nových bankoviek,
  • poskytovať rozsiahle informácie o potrebe upraviť zariadenia na spracovanie a overovanie pravosti bankoviek, aby dokázali nové bankovky spracovať,
  • koncom júna 2014 distribuovať letáky o nových bankovkách do predajných miest v celej eurozóne, aby mali spracovatelia peňazí dostatok príležitostí pripraviť sa na ich uvedenie do obehu.

Používatelia zariadení na spracovanie a overovanie pravosti bankoviek sa v rámci príprav na novú bankovku 10 € budú musieť obrátiť na ich výrobcov alebo dodávateľov. V prípade záujmu o kúpu nového zariadenia by sa mali u dodávateľa informovať o možnostiach jeho úpravy na prijímanie nových bankoviek. Zoznam zariadení na spracovanie a overovanie pravosti bankoviek, upravených na prijímanie nových bankoviek 5 €, sa nachádza na internetovej stránke ECB. Začiatkom roka 2014 sa budú zoznamy aktualizovať na základe informácií o zariadeniach, ktoré prijímajú nové bankovky 10 €.

Ďalšie informácie o novej bankovke 10 € sú k dispozícii v sekcii „Partneri“ na internetovej stránke http://www.nove-eurobankovky.eu. Táto sekcia obsahuje informácie o aktualizácii zariadení na spracovanie bankoviek a bude zahŕňať aj podrobnosti o možnosti ich testovania pomocou nových bankoviek.

Kontaktnou osobou pre médiá je Elodie Lafitte Nowodazkij, tel.: +49 69 1344 7390.

Zdroj: ECB

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.