en en

Filmy o zavádzaní eura na Slovensku

Národná banka Slovenska v spolupráci so Slovenskou televíziou pripravila dva filmy dokumentujúce zavádzanie eura v Slovenskej republike. Filmy sú koncipované tak, aby pokrývali celý proces prijímania eura, mapujú špecifické oblasti, ktorých sa zavádzanie eura týkalo, s dôrazom na úlohu NBS v tomto procese.

Film „Cesta Slovenska k €uru“ je spracovaný ako 45-minútový dokument a „€uropríbeh Slovenska“ predstavuje 15-minútový film, pričom obidva dokumenty majú titulkovanú anglickú verziu.

Filmy sú vystavené a voľne prístupné na webovej stránke NBS: https://nbs.sk/o-narodnej-banke/videogalerie.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.