en en

FINÁLE SÚŤAŽE "EURO MOJIMI OČAMI"

Dnes sa uskutočnilo finále celoslovenskej súťaže „Euro mojimi očami“. Pätnásti finalisti v nej vyjadrili a obhájili svoj názor na euro pred porotcami z Národnej banky Slovenska a organizácie Junior Achievement Slovakia. Na prvom mieste sa umiestnila Eva Zádorová z Bratislavy s plagátom – mozaikou fotiek, ktorá zachytáva pocity a nálady z prichádzajúcej meny v každodennom živote. Druhé miesto obsadila Barbora Senešiová z Levíc, ktorá vo svojom krátkometrážnom filme výstižne vyjadrila názor mladých ľudí na euro. Tretie miesto patrilo zaslúžene Marekovi Minorovi z Humenného, ktorý si zvolil neobvyklú formu a svoj postoj prezentoval prostredníctvom kresleného komiksu. Víťazi si svoje hodnotné ceny slávnostne prevezmú počas dňa otvorených dverí v Národnej banke Slovenska 27. septembra 2008 priamo z rúk guvernéra NBS Ing. Ivana Šramka.

Cieľom projektu bolo aktívne zapojiť študentov do procesu informovania o zavedení eura na Slovensku. Súťaž bola postavená na individuálnej prezentácii žiaka, v ktorej vyjadril svoj vlastný názor a postoj k zavedeniu eura na Slovensku. Dostali tak priestor na rozvoj a skvalitnenie svojich prezentačných a komunikačných zručností. Tie sú dôležitým predpokladom pre úspešnosť študentov v ďalšom štúdiu. Potrebné sú aj v každej oblasti spoločenského a pracovného života. Súťaž v neposlednom rade vytvorila i priestor, v ktorom študenti mohli tvorivo a kreatívne vyjadriť svoj názor. Partnermi projektu boli Národná banka Slovenska a Junior Achievement Slovensko, n.o.

foto foto foto

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.