en en

Galéria NBS: Lucia Oleňová „VIS NATURAE"

V priestoroch Galérie Národnej banky Slovenska v Bratislave, prístupná pre verejnosť v čase otváracích hodín NBS do 31. marca 2023.

IMG_8994

Sólo výstava začínajúcej a už etablovanej autorky Lucie Oleňovej  nesie latinský názov „VIS NATURAE“, ktorou poukazuje na odvekú neobmedzenú silu a moc prírody. Tú sa umelkyňa snaží systematicky a dlhodobo zachytávať vo svojej tvorbe prostredníctvom maľby olejom na plátne či akvarelom na papieri. Táto výstava je prierezovou ukážkou jej poslednej dvojročnej tvorby, ktorá vznikala počas jej pobytov na umeleckých rezidenciách uprostred národných parkov a prírodných rezervácií. Medzi vystavenými obrazmi nájdeme diela zo štyroch tematických okruhov: Banská Štiavnica a Slovenský kras, oblasť Sandberg a Vysoké Tatry sú zastúpené po jednej ukážke. Spolu však vytvárajú kompaktný celok plný intenzívneho pozorovania prírody.

Selekcia diel v kurátorskom koncepte Andreja Jaroša v Galérii NBS prezentuje klasickú maľbu olejovými farbami. Prevládajú prírodné zemité/pastelové odtiene v pastóznych vrstvách, inde iba v riedkom, stekajúcom pigmentovom nánose náhle osvetlí žiarivý, až krikľavý farebný tón, ktorý ožiari ako posledný lúč zapadajúceho slnka temný horizont hrebeňa vrchov. Formálny prejav v autorkiných dielach osciluje v širokom diapazóne od pitoreskných krajinárskych akvarelov, cez štylizované maľby krajiny v lineárnom duchu, až po veľkoplošné abstraktné textúry s pravidelne opakujúcou sa štruktúrou.

Text: kurátor Andej Jaroš

Lucia Oleňová (*1992)

absolvovala maľbu na VŠVU v Bratislave u profesora Ivana Csudaia. Autorka vo svojom tvorivom programe intenzívne a dlhodobo reflektuje prírodné a krajinné štruktúry, ktoré ju zaujímajú vo viacerých významových rovinách. Ťažiskovým médiom, z ktorého vychádza, je maľba, ktorej sekunduje tvorba plenérnych akvarelov či trojrozmerných objektov. Svoju tvorbu prezentovala na viacerých individuálnych aj skupinových výstavných projektoch. V roku 2019 získala prestížne domáce ocenenie Maľba roka VÚB.  Bola na viacerých umeleckých rezidenčných projektoch doma i v zahraničí. Momentálne žije a tvorí v Bratislave.  


Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.