en en

Galéria NBS: Paralelná utópia

Výstavu Katarína Balúnová & Šimon Kučera ´Paralelná utópia´ si už môžete pozrieť v priestoroch Galérie Národnej banky Slovenska (budova ústredia na ulici Imricha Karvaša 1 v Bratislave). Výstava bude prístupná pre verejnosť v čase otváracích hodín Národnej banky Slovenska  do 10. júna 2022.

Na výstave Paralelná utópia v kurátorskom koncepte Andreja Jaroša koexistujú vedľa seba dva modely abstraktného umenia. Abstrakcia je vo svojej entite neuchopiteľná, no paradoxne vizuálne umenie a konkrétne klasické maliarstvo ju dokáže zhmotniť v jej najrôznejších odtieňoch a to nielen farebných, ale aj formálnych. Čo ich však všetkých zjednocuje je to, že môžu existovať paralelne vedľa seba.

Šimon Kučera (*1996, čerstvý absolvent VŠVU) sa zameriava vo svojej autorskej tvorbe primárne na syntézu farebných plôch do virtuálnych, asymetrických štruktúr, akýchsi konvexne a konkávne poprehýbaných mriežok, ktoré vzájomne komunikujú a vytvárajú intuitívnu vzorkovnicu palety farieb. Prezentovaná séria obrazov nazvaná „Bod zloženia“ má svoj základ v digitálnej predlohe, ktorú využíva pre spracovanie námetov obrazu. Vytvára ich vďaka technológii ,,airbrush”, ktorá je zároveň už aj akýmsi atribútom v jeho tvorbe.

Druhá z prezentovanej dvojice, Katarína Balúnová (*1982, absolventka AU BB), pracuje tiež s abstraktnými formami. No v jej najnovších dielach už badať príklon k figurálnejším kompozíciám, navyše koncipovaným v intenciách neosymbolizmu. Vystavená séria diel „Retroutópia“ sa zaoberá ideou utópie – hľadania ideálneho miesta / utopicko-imaginárneho mesta v minulosti a zároveň           v budúcnosti. Zostava obrazov, inštalácií a videa vychádza z vizuality geometrického jazyka, ktorý možno považovať za priblíženie sa ideálu dokonalého mesta, ktoré vlastne ani neexistuje. Autorka      v dielach vedome a systematicky narába s ikonografickými symbolmi z urbánneho prostredia, pričom vytvára vlastný utopický svet.

Galéria NBS: Paralelná utópia
Galéria NBS: Paralelná utópia
Galéria NBS: Paralelná utópia

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.