en en

Guvernér Národnej banky Slovenska Ivan Šramko k vstupu Slovenska do eurozóny 1. januára 2009

Dnes, 1. januára 2009 oslavujú obyvatelia Slovenska okrem vstupu do nového roka aj historický krok, ktorý zavŕši sériu integračných míľnikov, ktorými prešla Slovenská republika za uplynulé dve desaťročia. Slovensko sa dnes pripojilo ku krajinám, v ktorých obyvatelia používajú silnú spoločnú menu – euro.

Inak ako obrovským historickým úspechom celej krajiny a všetkých jej obyvateľov sa zavedenie spoločnej európskej meny na Slovensku od 1. januára tohto roka nazvať nedá. Naša krajina prešla mimoriadne zložitou cestou plnenia ťažkých kritérií. Táto cesta bola korunovaná úspechom. Nie je to len zásluha centrálnej banky, vlády a európskych inštitúcií, je to predovšetkým úspech a zásluha tisícok ľudí, ktorí plnili úlohy spojené s prípravou na zavedenie eura v desiatkach inštitúcií, verejných aj súkromných.


Zavedenie eura vníma Národná banka Slovenska ako obrovskú príležitosť. Súčasná finančná kríza jasne ukazuje dôležitosť stabilnej kotvy pre malé a otvorené ekonomiky, ktoré môžu byť z času na čas vystavené vážnym turbulenciám na finančných trhoch. Euro môže byť pre Slovensko pevným základom, na ktorom budeme môcť v budúcnosti stavať. Vstupujeme do spoločnosti vybraných krajín so stabilným ekonomickým prostredím a silnou spoločnou menou. Na euro je teda potrebné pozerať nie ako na samoúčelný cieľ, ale ako na prostriedok, ktorý nám môže priniesť viac investícií, viac medzinárodného obchodu a v konečnom dôsledku rýchlejšie zvyšovanie životnej úrovne.

S eurom sa od prvého januára menia aj povinnosti Slovenska vo vnútri Európskej únie. Národná banka Slovenska bude spoluzodpovedať za jednotnú menu a menovú politiku v eurozóne. Už nebude možné sústrediť sa výlučne na vývoj na Slovensku, ale cez nástroj menovej politiky budeme zodpovední aj za dianie v ostatných krajinách eurozóny.

Na druhej strane, strata nezávislej menovej politiky kladie väčšie nároky na iné oblasti hospodárskej politiky. Zodpovedná fiškálna politika a štrukturálne politiky zabezpečujúce konkurencieschopnosť ekonomiky a pružnosť trhu práce musia zostať medzi najdôležitejšími prioritami. Je dôležité si uvedomiť, že je to v našich rukách. Ak budeme postupovať zodpovedne, euro nám pomôže ľahšie prekonať súčasné, krízou poznačené, obdobie. Som presvedčený, že túto šancu Slovensko využije a jednotná mena sa stane symbolom stability a prosperity.

Som si istý, že o niekoľko týždňov alebo mesiacov budem môcť vysloviť konštatovanie, že Slováci euro prijali za svoje – podobne, ako to predo mnou urobili moji partneri v 15 krajinách Európskej únie, ktoré dnes spoločnú menu s úspechom používajú.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.