en en

Guvernér NBS k dohode vlády a SBA o bankovom odvode

Zrušenie navýšenia bankového odvodu je vítanou správou. Dosiahnutá dohoda prispeje k posilneniu stability slovenského finančného sektora a očakávame, že pomôže urýchliť oživenie a zotavenie našej ekonomiky.

Zdravý a ziskový finančný sektor je základným predpokladom pre prístup Slovákov a podnikateľov k úverom za čo najvýhodnejších podmienok. To je v prebiehajúcom boji s ekonomickými dopadmi krízy na život na Slovensku rozhodujúce.

Dohoda je zásadným posunom vpred a veríme, že skráti dĺžku rekonvalescencie našej ekonomiky. Vyhral zdravý rozum.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.