en en

Guvernér NBS Peter Kažimír navštívil Medzinárodný menový fond

Guvernér NBS Peter Kažimír sa počas pracovnej návševy Washingtonu D.C. stretol so zástupcami Medzinárodného menového fondu (MMF) a diskutoval o aktuálnom vývoji a výzvach SR a EÚ ako aj o plánoch NBS na posilnenie finančnej stability.

V diskusii s riaditeľom direktoriátu pre menové politiky a finančné trhy Tobiasom Adrianom guvernér otvoril viaceré témy, vrátane aktuálnej revízie dohľadu MMF nad finančným sektorom, prijatých opatrení na posilnenie makroprudencialnych politík v SR a práce NBS v oblasti boja proti kybernetickým rizikám pre bankový sektor.

S novou riaditeľkou misie MMF pre Slovensko Petiou Topalovou prebrali aktuálne výzvy Slovenska v oblasti hospodárskych politík a finančnej stability, ktorým sa bude podrobnejšie venovať plánovaná misia MMF na Slovensko.

Guvernér sa zároveň stretol s výkonným riaditeľom pre stredo- a východoeurópsku konštituenciu Racim Kayaom, ktorý ho informoval o aktuálnom dianí vo fonde. Kaya tiež poďakoval Slovensku za pohostinnosť a dobrú organizáciu stretnutia členov konštituencie v Bratislave v lete 2019.

Peter Majer
hovorca NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.