en en

Guvernér NBS sa zúčastnil na 22. stretnutí Medzinárodného menového a finančného výboru rady guvernérov Medzinárodného menového fondu

Guvernér Národnej banky Slovenska Jozef Makúch sa zúčastnil na 22. stretnutí Medzinárodného menového a finančného výboru rady guvernérov Medzinárodného menového fondu, ktoré zasadalo 9. októbra 2010 vo Washingtone, USA.

Guvernéri MMF sa na stretnutí zhodli na tom, že zotavovanie ekonomiky pokračuje, avšak v rámci členských krajín ostáva aj naďalej krehké a nerovnomerné. „Lídri svetových ekonomík nenašli dohodu na vyriešenie problému konfliktu mien, zastávajú však názor, že MMF by mal zohrávať silnejšiu úlohu pri monitorovaní a posudzovaní národných politík v menovej oblasti,“ uviedol guvernér NBS Jozef Makúch.

Hoci sa monetárny systém prejavil ako odolný, napätie a zraniteľnosť pretrvávajú ako výsledok rozširujúcej sa globálnej nerovnováhy, pokračujúcich volatilných tokov kapitálu, pohybov výmenných kurzov a záležitostí spojených s ponukou a akumuláciou rezerv. Guvernéri zároveň žiadajú MMF o prehĺbenie jeho činností v oblasti globálnej ekonomiky a stability medzinárodného menového systému.

V oblasti reforiem finančného sektora privítali guvernéri Bazilejskú dohodu, ktorá hovorí o podstatnom zlepšení v kvalite a množstve kapitálu bánk spoločne so zavedením globálnych štandardov likvidity a stupňa rizika. Taktiež je potrebné posilniť bilanciu bánk a trhovej infraštruktúry, znížiť riziko systémovo dôležitých finančných inštitúcií a morálneho hazardu, pričom aj bilaterálny a multilaterálny dohľad musí byť zosilnený. Guvernéri taktiež privítali rozhodnutie zaradiť hodnotenie finančného sektora (FSAP) medzi povinné súčasti dohľadu vykonávaného MMF.

Na 22. stretnutí bolo opätovne zdôraznené, že Medzinárodný menový fond je a mal by ostať inštitúciou založenou na počte členských kvót.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.