en en

Guvernér NBS vyjadruje úprimnú sústrasť kolegom z Poľskej centrálnej banky

V súvislosti s leteckou tragédiou, pri ktorej zahynuli vysokí predstavitelia Poľskej republiky – medzi nimi aj guvernér Poľskej centrálnej banky Sławomir Skrzypek, vyslovuje guvernér NBS Jozef Makúch v mene centrálnej banky hlbokú a úprimnú sústrasť všetkým pozostalým, ako aj všetkým zamestnancom Poľskej centrálnej banky a občanom Poľska.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.