en en

Guvernér Peter Kažimír: Treba viac než dvakrát merať, než začneme sadzby strihať

Nachádzame sa dôležitej križovatke. Inflácia spomaľuje.

V tomto kontexte je veľmi dôležité zdôrazniť, aké dôležité je byť trpezlivý pred prijatím kľúčových rozhodnutí týkajúcich sa načasovania zníženia úrokových sadzieb. 

Tu sa naše rozhodnutia budú riadiť tak prichádzajúcimi ekonomickými dátami, ako aj aktualizáciou budúceho vývoja inflácie, ktorá príde v marci.

Vrchol sprísňovania menovej politiky máme za sebou.

Ďalším krokom bude zníženie sadzieb a tento krok je na dosah.

Som presvedčený, že presné načasovanie, či už v apríli alebo júni, je druhoradé vzhľadom na to, aký vplyv toto rozhodnutie bude mať.

Druhý termín sa zdá byť pravdepodobnejší, ale nebudem robiť unáhlené závery o načasovaní.

Hneď, ako to bude opodstatnené, nebudeme váhať a budeme konať.

Nezaostávame, ide skôr o to, že finančné trhy sa už od decembra akosi ponáhľajú a predbiehajú udalosti.

Konať unáhlene na základe krátkodobých prekvapení, bez toho, aby bolo jasnejšie, čo sa bude diať na strednodobom horizonte, by bolo riskantné.

Všetko to úsilie a výsledky, ktoré sa nám podarili v boji s infláciou, by mohli vyjsť navnivoč.

V záujme ochrany cenovej stability je nevyhnutné byť trpezliví, to je to, čo potrebujeme.

Globálna situácia zostáva vystavená neistote.

Musíme zistiť, či preceňovanie na začiatku roka prinesie pri inflácii nejaké prekvapenia smerom nahor.  

Mzdové vyjednávania na najbližšie roky ostávajú aj naďalej nepredvídateľným faktorom – sú akousi mačkou vo vreci.

Riziko spojené s predčasným znižovaním sadzieb je podľa môjho názoru oveľa väčšie ako riziko konať o čosi neskôr.

Vždy treba mať na pamäti, že môžeme (Rada guvernérov Európskej centrálnej banky) konať tak rýchlo a flexibilne, ako je potrebné.

Sme schopní a ochotní urobiť všetko, čo bude potrebné. Som o tom presvedčený.

Stručne povedané – hoci náznaky sú dobré, zatiaľ nemáme dostatok informácií na to, aby sme mohli urobiť zodpovedné rozhodnutie a vyvodiť závery.

Z tohto dôvodu je v tejto chvíli predčasné diskutovať o načasovaní znižovania základných úrokových sadzieb.

Naše rozhodnutia budú vychádzať z prichádzajúcich údajov a budú podrobené dôkladnej analýze.

Trpezlivosť je v tomto kontexte viac ako cnosť. Je to základný kameň zdravej hospodárskej politiky.

Tá je žiaduca a bude tiež doručená.