en en

Hlavný ekonóm NBS Michal Horváth v Ranné správy RTVS o vývoji ekonomiky

NBS očakáva priaznivejší vývoj ekonomiky

Martina Jančeková, moderátorka: „NBS už nepredpovedá na budúci rok prepad slovenskej ekonomiky. Výrazne zmiernila aj výhľad inflácie v roku 2023, čo odôvodňuje vládnymi opatreniami proti cenám energií. Viac už s Michalom Horváthom z NBS, vitajte u nás, dobré ráno.“

Michal Horváth, hlavný ekonóm Národnej banky Slovenska: „Dobré ráno, prajem.“

Martina Jančeková: „Ak dovolíte, hneď na úvod tá prvá otázka, včera večer došlo k takým posunom v politických rokovaniach, dohodli sa na schválení štátneho rozpočtu. Je to pre vás ekonómov tiež významná a pozitívna informácia?“

Michal Horváth: „Je to pozitívna informácia a je to dôležité, lebo tá naša priaznivá predpoveď pre budúci rok je práve podmienená prijatím, alebo dotiahnutím do konca tých dôležitých vládnych opatrení, ktoré zmiernia cenový vývoj v oblasti energií pre domácnosti.“

Michal Horváth: „Vláda zakročila, alebo teda chce zakročiť aj pomocou tohto rozpočtu, sú tam plánované isté opatrenia proti tým vysokým cenám energií, chce pomôcť domácnostiam, bežným obyvateľom. Ale to zase ovplyvní verejné financie a tie zdroje nie sú nevyčerpateľné. Tak prečo ste napriek tomu takí optimistickí?“

Michal Horváth: „No sme optimistickí ohľadom roku 2023, ale zároveň zdôrazňujeme, že týmto pádom odsúvame bremeno do ďalších rokov a je to jedna bremeno rozpočtové, takže budúci rok nás tieto opatrenia budú stáť nemalé peniaze, ktoré navýšia dlh krajiny. Ale zároveň niekedy nás čaká v budúcnosti aj stret s realitou, čo sa týka cien energií. Totiž to očakáva sa, že tie zostanú na vyššej úrovni na svetových trhoch a my momentálne ako keby sme izolovali slovenské domácnosti od tohto vývoja, ale toto sa nedá robiť dlhodobo, eventuálne tie ceny bude potrebné zreálniť.“

Martina Jančeková: „Už nepredpovedáte také prudké zvyšovanie inflácie a jej rast, skôr to zmiernenie, ale predsa len, bude vrcholiť kedy? V nasledujúcich mesiacoch? Povedzme začiatkom budúceho roka?“

Michal Horváth: „V nasledujúcich mesiacoch by sme mali vidieť vrchol, otázne je akurát, že ako vysoko bude inflácia vrcholiť, ten začiatok roka je vždy taký neistý a stále nás trápia najmä ceny potravín. V priebehu roka, v priebehu budúceho roka by však inflácia mala postupne klesať do jednociferných hodnôt. Potom rok 2024 uvidíme, či to bude rok 2024, alebo rok 2025, až keď sa zreálnia ceny energií aj pre domácnosti, vtedy ten inflačný vývoj môže ešte trochu poskočiť smerom hore.“

Martina Jančeková: „Čo sa na nej podpisuje aktuálne a čo by sa dalo urobiť, aby už potom nestúpla tak, ako hovoríte.“

Michal Horváth: „Najmä príbeh roku 2022 je o rýchlom raste cien potravín, do veľkej miery to k nám prichádza zo zahraničia, svetové ceny poľnohospodárskych plodín veľmi prudko narástli v priebehu roka a oni práve, ten ich rast má spomaliť, takže preto sa nádejame, že čoskoro to uvidíme aj na našich regáloch, že tie ceny už tak veľmi nerastú. No a potom máme silný vplyv cien energií, sekundárne rastú náklady firmám a oni to, samozrejme, premietajú v nejakej miere do svojich cien. Takže v zásade zdraželo všetko, ako dôsledok toho.“

Martina Jančeková: „Ste síce optimistickí pokiaľ ide o tú mieru inflácie, ale predsa len, máme ju povedzme, sme jedna z krajín, ktorí ju majú najvyššiu, pretože napríklad južnejšie krajiny, a tie do eurozóny vstúpili neskôr, ju majú nižšiu. Čím to je?“

Michal Horváth: „Je to jednak odlišným zložením spotrebného koša, jednoducho povedané, my, v chudobnejších krajinách, míňame viac na potraviny, energie, pohonné látky a práve tieto veci boli to, čo v poslednom období prudko zdraželi. Do istej miery sa to dá vysvetliť aj tým, že niektoré väčšie krajiny majú energie z iných zdrojov, veľa sa napríklad produkuje z jadrovej, jadrové elektrárne produkujú veľa elektriny v niektorých západných krajinách. Je tam ešte aj taký vplyv, že u nás, v týchto východných krajinách je momentálne mimoriadny nedostatok pracovnej sily, takže aj mzdy rastú pomerne rýchlo, a tým pádom podnikatelia nemajú priestor šetriť inde a premietajú tieto zvýšené náklady do cien.“

Martina Jančeková: „Keď sme pri tých mzdách, rastú pomerne rýchlo, aj budú rásť, to je tiež vaša predpoveď. Znamená to, že naša životná úroveň sa bude zvyšovať, alebo nie je to tak?“

Michal Horváth: „V budúcom roku, ak všetko dobre vyjde, tak by sme si mali zachovať životnú úroveň tohto roku, čo sa týka kúpyschopnosti a miezd. Obidve, aj infláciu, aj rast nominálnych miezd vidíme niekde okolo 10 percent, čo je dobrá správa oproti našim skorším predpovediam, lebo na jeseň to ešte vyzeralo tak, že tá kúpna sila našich platov by mala výrazne prepadnúť. Rok 2023 týmto pádom bude taký pozitívnejší, strávený v izolácii od svetového diania, ale ako vravím, vždy tam je tá druhá strana, že raz nás tie svetové ceny energií dobehnú.“

Martina Jančeková: „Keď hovoríte s firmami, čo ich najviac trápi? Tie drahé ceny energií, alebo nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily?“

Michal Horváth: „Oboje do istej miery, ale najmä momentálne drahé ceny energií a tá neistota spojená práve s drahými cenami energií. Nejde len o ich vlastné výdavky na energie, máme veľa firiem, ktoré sú pomerne energeticky efektívne, takže nemíňajú veľa na energie, ale majú svojich dodávateľov, pre ktorých je to dôležitá položka a tam je obrovská neistota, či vedia dodať im nejaký tovar, za akú cenu budú dodávať a to ovplyvňuje aj ich život, že či oni budú schopní v nejakej cene doručiť ten tovar svojim spotrebiteľom, takže je to stále taká veľmi neprehľadná situácia, v ktorej sa veľmi ťažko plánuje a bolo by dobré, keby budúci rok priniesol aj do tohto trochu väčší pokoj.“

Martina Jančeková: „Dúfame. Ďakujem veľmi pekne za vysvetlenie týchto náročných pojmov na ráno za návštevu v Ranných správach RTVS. Hovorili sme s hlavným ekonómom NBS Michalom Horváthom.“

Celý rozhovor s Michalom Horváthom si môžete pozrieť: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14026/376048#9