en en

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK NBS K 31. OKTÓBRU 2008

K 31. októbru 2008 Národná banka Slovenska vykázala stratu vo výške 3,8 mld. Sk. V uvedenom hospodárskom výsledku nie sú zahrnuté rozdiely z ocenenia finančného majetku a majetku a záväzkov v cudzích menách, ktoré v priebehu roka ovplyvňujú vlastné imanie NBS. K 31. decembru 2008 straty z ocenenia finančného majetku a majetku a záväzkov v cudzích menách ovplyvnia hospodársky výsledok Národnej banky Slovenska. K 31. októbru 2008 straty z ocenenia znížili vlastné imanie Národnej banky Slovenska o 32,6 mld. Sk.

Jana Kováčová,
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.