en en

Implementácia SEPA v SR pokračuje v súlade s plánom

Od 1. februára 2014 budú môcť občania, firmy, ako aj verejná správa v SR používať jednotné úhrady a inkasá podľa harmonizovaných SEPA pravidiel.

Implementácia SEPA na Slovensku pokračuje v súlade s platným implementačným plánom pre zavedenie SEPA v SR a bude ukončená k 1. februáru 2014.

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.