en en

Informácia NBS o zlatých investičných rezervách

V poslednom čase NBS zaznamenala rôzne úvahy spochybňujúce spravovanie a vlastníctvo zlatých investičných rezerv Národnej banky Slovenska.

NBS v súčasnosti vlastní 31,694 tony zlata vo fyzickej forme (zlaté tehly). Zlato je investičné aktívum, ktoré NBS investuje na medzinárodnom trhu, aby dosiahla výnos. Depozitárom tohto zlata je Bank of England, pričom NBS má u nej otvorený tzv. alokovaný účet, na ktorom sú umiestnené konkrétne zlaté tehly.

NBS s týmto zlatom aktívne obchoduje formou zlatých swapov, ktoré sa v účtovníctve zobrazujú ako Repo obchody.

Všetky tieto obchody sú kryté štandardnými zmluvami minimalizujúce s tým spojené riziko.

Pri splatnosti každého takéhoto obchodu sa Národnej banke Slovenska vracia rovnaké množstvo zlata ako poskytla na začiatku obchodu. Množstvo zlata v držbe NBS sa preto nemení.

NBS vďaka spolupráci s Bank of England zarobila na obchodovaní so zlatom za posledných 10 rokov približne 50 miliónov eur.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.