en en

Informácia o neschopnosti spoločnosti UNIBON - spořitelní a úvěrní družstvo „v likvidaci“ uhradiť záväzky voči oprávneným osobám

Národná banka Slovenska informuje, že spoločnosť UNIBON – spořitelní a úvěrní družstvo „v likvidaci“, so sídlom v Ostrave, nie je schopné uhradiť záväzky voči oprávneným osobám pri dodržaní zákonných a zmluvných podmienok. Českému Fondu pojištění vkladů to 2. júla 2012 oznámila Česká národní banka na základe oznámenia likvidátora spoločnosti UNIBON – spořitelní a úvěrní družstvo „v likvidaci“.

Fond pojištění vkladů najneskôr do 12 pracovných dní od rozhodujúceho dňa stanoví deň začatia, miesto a spôsob vyplácania náhrad, o ktorom budú vkladatelia úverového družstva UNIBON informovaní prostredníctvom internetovej stránky Fondu pojištení vkladů na http://www.fpv.cz.

Rozhodujúcim dňom je pritom deň, kedy Fond pojištění vkladů obdržal oznámenie o neschopnosti úverového družstva uhradiť záväzky. Za tento rozhodujúci deň sa považuje 2. júl 2012.

Klienti pobočky úverového družstva UNIBON na území Slovenskej republiky získajú informácie prostredníctvom internetovej stránky slovenského Fondu ochrany vkladov na http://www.fovsr.sk.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.