en en

Informácia o odobratí povolenia pôsobiť ako družstevná záložňa spoločnosti UNIBON - spořitelní a úvěrní družstvo, Ostrava, Česká republika

Národná banka Slovenska informuje verejnosť, že Česká národná banka odobrala spoločnosti UNIBON – spořitelní a úvěrní družstvo, Ostrava, Česká republika, povolenie pôsobiť ako družstevná záložňa. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 8. marca 2012.

Podrobnejšie informácie sú zverejnené na internetovej stránke Českej národnej banky

Národná banka Slovenska informuje, že vklady klientov spoločnosti UNIBON – spořitelní a úvěrní družstvo, organizačná zložka zahraničnej osoby, Bratislava, ktorá pôsobí na území Slovenskej republiky, sú chránené českým fondom ochrany vkladov.

Kontakt: Fond pojištení vkladů, Růžová 15, 110 00 Praha 1, Česká republika, Tel.: +420-225375306, Fax: +420-225375309, E-mail: info@fpv.cz.

Jana Kováčová
vedúca tlačového a edičného oddelenia

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.