en en

INFORMÁCIA O PREDAJI ŠTARTOVACÍCH BALÍČKOV V NÁRODNEJ BANKE SLOVENSKA 

Vzhľadom na mimoriadne vysoký záujem o kúpu štartovacích balíčkov vo veľkých množstvách (stovky a tisíce kusov), sa Národná banka Slovenska rozhodla obmedziť ich predaj na svojich pracoviskách na 10 kusov na osobu. Národná banka Slovenska odporúča aj ostatným bankám a Slovenskej pošte, ktoré tak ešte neurobili, aby v záujme dostupnosti balíčkov pre čo najširšiu verejnosť zvážili obmedzenie ich predaja a zároveň o tom vopred klientov na viditeľnom mieste informovali. Národná banka Slovenska pripomína, že štartovacie balíčky sú len jednou z možností, ako získať eurovú hotovosť. Subjekty, ktoré potrebujú na prvé dni väčšie množstvo hotovosti a neuzavreli s bankami dohodu o predzásobení, môžu využiť výmenu hotovosti SKK/EUR v komerčných bankách. Občania SR budú môcť od. 1. januára 2009 získať eurovú hotovosť nasledujúcimi spôsobmi: – výplata výdavku v eurách pri platbách v obchodoch – výber hotovosti z účtu alebo vkladnej knižky – výplata mzdy alebo dôchodku – bezplatná hotovostná výmena eur v bankách – bankomaty od 1. januára budú vydávať eurové bankovky NBS pripomína, že nie je žiadny dôvod na to, aby sa občania znepokojovali, ak v prvé januárové dni nebudú mať eurovú hotovosť, prvých šestnásť dní v januári budúceho roka bude platiť tzv. duálny obeh, čo pre občanov znamená, že svoje platby budú môcť realizovať aj v slovenských korunách. NBS ďalej upozorňuje, že obchodovanie s eurovými mincami, ktoré sú obsahom štartovacieho balíčka a ich využívanie pre obchodnú činnosť do 31. decembra 2008 je v rozpore so zákonom.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.