en en

Informácia o predložení Analýzy efektívnosti a produktivity práce NBS

Národná banka Slovenska dnes (2. novembra 2010) predložila Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet Analýzu efektívnosti a produktivity práce NBS na príklade prípadovej štúdie komparácie s ostatnými centrálnymi bankami eurozóny (Analýza).

Analýza bola vypracovaná na základe bodu C. uznesenia Výboru NR SR pre financie a  rozpočet č. 12 z 2. septembra 2010 a  Národná banka Slovenska zverejňuje Analýzu v plnom znení:
Analýza efektívnosti a produktivity práce NBS [.pdf, 269.2 kB]

Jana Kováčová
vedúca tlačového a edičného oddelenia

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.