en en

Informácia o príprave ukončenia činnosti spoločnosti UNIBON na Slovensku

Národná banka Slovenska informuje, že 9. marca 2012 bol rozhodnutím Krajského súdu v Ostrave menovaný likvidátor spoločnosti UNIBON – spořitelní a úvěrní družstvo, Ostrava (ďalej len „úverové družstvo UNIBON“) Ing. Petr Knap.

Likvidátor úverového družstva UNIBON k 26. 4. 2012 zastavil výplatu vkladov a súčasne vypovedal bežné a ostatné vkladové účty. Výpovedná lehota je podľa Všeobecných obchodných podmienok tohto úverového družstva dva mesiace a začala plynúť 1. 5. 2012.

Podľa informácie likvidátora úverového družstva UNIBON v súčasnosti prebieha príprava ukončenia činnosti organizačnej zložky tejto spoločnosti, ktorá pôsobí na území Slovenskej republiky. Záväzky voči klientom úverového družstva UNIBON, vrátane pobočky na Slovensku, spadajú pod ochranu Fondu pojištění vkladů, Česká republika (FPV). Pokiaľ likvidátor skonštatuje neschopnosť tejto spoločnosti vyplácať vklady, záväzky voči klientom na Slovensku budú vysporiadané prostredníctvom slovenského Fondu ochrany vkladov (FOV), a to na základe zmluvy medzi FPV a  FOV o spolupráci pri zabezpečovaní vyplácania náhrad za nedostupné vklady uložené v pobočke úverového družstva UNIBON v Bratislave.

Fond ochrany vkladov zabezpečí výplatu náhrad vkladov slovenských klientov tohto úverového družstva prostredníctvom ním vybranej banky, o ktorej budú klienti spoločnosti UNIBON ihneď po vyhlásení platobnej neschopnosti úverového družstva UNIBON podrobne informovaní.

Podrobnejšie informácie sú zverejnené na internetovej stránke Českej národnej banky.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.