en en

Informácia o výslednej štruktúre štartovacieho balíčka

Dňa 8. júla 2008 Rada EÚ na úrovni ministrov financií členských štátov Európskej únie (ECOFIN) stanovila fixný konverzný kurz koruny voči euru platný od 1.1.2009 (1 EUR = 30,1260 SKK), na základe ktorého NBS pripravila definitívnu štruktúru štartovacieho balíčka.

Štartovací balíček pozostáva zo 45 kusov euromincí so slovenskou stranou a jeho štruktúra je uvedená v tabuľke. Hmotnosť jedného štartovacieho balíčka je 241,32 gramov. V štruktúre euromincí NBS po konzultáciách s krajinami, ktoré už zaviedli euro, kládla dôraz najmä na mince stredných nominálnych hodnôt (0,10, 0,20 a 0,50 €).

Tab. Štruktúra štartovacieho balíčka
1EUR=30,1260SKK

Nominálna hodnota euromince Hodnota euromince v Sk Počet kusov euromincí Hodnota v € Hodnota v Sk

2

60,252

2

4

120,504

1

30,126

6

6

180,756

0,50

15,063

8

4

120,504

0,20

6,0252

8

1,6

48,2016

0,10

3,0126

6

0,6

18,0756

0,05

1,5063

5

0,25

7,5315

0,02

0,60252

5

0,1

3,0126

0,01

0,30126

5

0,05

1,5063

Spolu

116,889

45

16,6

500,09

Celkovo bude vyrobených 1,2 mil. kusov štartovacích balíčkov.

Štartovacie balíčky sa začnú predávať od 1. decembra 2008 za 500 Sk za kus a ich odber nebude kusovo obmedzený. Balíčky bude predávať Slovenská pošta, a.s., banky a Národná banka Slovenska.

Hodnota štartovacieho balíčka sa stanovila na ľahko zapamätateľnú hodnotu 500 Sk, ale skutočná hodnota sa po prepočítaní na slovenské koruny presne nerovná 500 Sk. Tento rozdiel predstavuje 0,09 Sk. (maximálne môže byť ± 1 eurocent, teda 0,30 Sk). Keďže jedným z hlavných princípov prechodu na menu euro je zásada nepoškodiť občana, tento rozdiel bude znášať NBS. Rovnaký princíp bol pri koncipovaní štartovacieho balíčka uplatňovaný aj v ostatných krajinách eurozóny. Pri celkovom počte 1,2 mil. kusov štartovacích balíčkov znáša NBS náklady vo výške 108 000 Sk.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.