en en

Informácia pre klientov druhotného predzásobenia

Národná banka Slovenska dnes informovala banky v Slovenskej republike, že z dôvodu zabezpečenia plynulej výmeny hotovosti predĺžila všetkým bankám lehotu pre vrátenie euromincí z predzásobenia v pôvodnom balení do 28. februára 2009 (namiesto pôvodného termínu 31. januára 2009).

V nadväznosti na uvedené rozhodnutie, NBS požiadala banky, aby podobným spôsobom pristúpili k stanovenej lehote na vrátenie eurovej hotovosti z predzásobenia v pôvodných obaloch aj pre svojich klientov.

Národná banka Slovenska odporúča podnikateľským subjektom, ktorí sa eurovou hotovosťou predzásobili formou zmluvy o predzásobení a majú záujem prebytočnú eurovú hotovosť vrátiť, aby využili predĺženú lehotu na vrátenie euromincí z predzásobenia a aby sa o podmienkach ich vrátenia do konca februára t.r. informovali vo svojej banke.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.