en en

Informovanosť o eure výrazne vzrástla

Informovanosť obyvateľov Slovenska o eure výrazne stúpla. Vyplýva to z výsledkov prieskumu Eurobarometer, ktoré dnes zverejnila Európska komisia. Dobre, alebo veľmi dobre informovaných sa cíti byť 64 % respondentov, čo je nárast o 17 p. b. oproti prieskumu z jesene 2007. Významne sa tiež znížil počet tých, ktorí sa cítia byť nedostatočne informovaní z viac ako polovice opýtaných na 35 %.

Podľa prieskumu viac ako polovica (54 %) oslovených očakáva, že vplyv eura na Slovensko bude skôr pozitívny ako negatívny, čo je o 4 p .b. viac ako pred pol rokom. Aj pri otázke, či bude mať zavedenie eura pozitívny, alebo negatívny vplyv na samotného respondenta, odpovedalo 51 %, že to bude viac pozitívne. S  tvrdením, že so zavedením eura vzniknú nepríjemnosti nesúhlasí 65 % obyvateľov Slovenska.

Oproti predošlým prieskumom tiež poklesli obavy z  rastu cien v dôsledku zavedenia eura (z 83 % na 76 %) a obavy zo zneužitia prechodu na euro na zvýšenie cien (zo 72 % na 68 %).

Obyvatelia Slovenska majú medzi deviatimi krajinami obsiahnutými v prieskume najlepšie objektívne vedomosti. Oproti priemeru všetkých krajín je úroveň vedomostí o podobe eurových mincí a bankoviek skoro dvojnásobná (59 % správnych odpovedí na Slovensku oproti priemeru všetkých krajín 31 %). Za posledného pol roka sa objektívna informovanosť na Slovensku zlepšila o 10 percentuálnych bodov.

Prieskumy verejnej mienky o eure Eurobarometer uskutočňuje Európska komisia dvakrát do roka v členských krajinách, ktoré nepoužívajú euro ako domácu menu. Zisťuje postoj verejnosti k zavedeniu eura a jej znalosti o jednotnej mene. Najnovší, v poradí už siedmy prieskum, bol realizovaný od 5. do 9. mája 2008 na vzorke viac ako 9000 respondentov starších ako 15 rokov.

Plné znenie správy a výsledkov prieskumu sú k dispozícii na stránke Európskej komisie:
http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article12963_en.htm

Pracovný výbor pre komunikáciu zavedenia eura

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.