en en

Inštitút bankového vzdelávania má nové vedenie

Novým riaditeľom Inštitútu bankového vzdelávania, n.o., sa 15. 3. 2020 stal Ing. Tomáš Sokol, PhD. V minulosti pôsobil na manažérskych pozíciách vo vzdelávacích projektoch financovaných z Európskych štrukturálnych fondov, projektoch regionálneho rozvoja a medzinárodného obchodu. „Mojím cieľom je transformovať IBV na organizáciu schopnú realizovať aj veľké projekty tak, aby sa darilo napĺňať víziu Národnej banky Slovenska o líderstve v oblasti finančného vzdelávania všetkých vekových skupín obyvateľstva“, povedal nový riaditeľ inštitútu Tomáš Sokol.

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. (IBV NBS, n.o.) poskytuje zvyšovanie kvalifikácie a zručností pracovníkov finančného sektora. Ako samostatný právny subjekt bol zriadený Národnou bankou Slovenska na pokrytie dopytu po vzdelávacích aktivitách finančného trhu a NBS.

oddelenie komunikácie NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.