en en

Klimatické zmeny už dnes šarapatia v peňaženkách

  • Jeden z najväčších vývozcov obilia na svete sa v roku 2010 rozhodol, že zastabilizuje domácu cenu chleba. Preto zakázal jej vývoz. Výsledkom bol dramatický rast ceny tejto komodity na medzinárodných trhoch.
  • Európska časť Ruska v tom čase zaznamenala najväčšiu vlnu sucha a horúčav za posledných sto rokov. Výnos pšenice v najúrodnejších oblastiach poklesol o 70 % a celková produkcia sa znížila o 20 miliónov ton oproti predošlým sezónam.

Vedci zistili, že Zem sa ohriala za poslednú dekádu o 1,1 °C  a extrémne počasie je čoraz častejšie v porovnaní s obdobím pred priemyselnou revolúciou. Tiež zistili, že pokiaľ neznížime produkciu CO2, teplota môže narásť o ďalšie 4,4 °C do konca storočia. A mimoriadne poveternostné udalosti budú ešte o čosi mimoriadnejšie.

Zvýšenie globálnej teploty o jeden stupeň Celzia zníži svetovú produkciu obilia, kukurice, ryže a sójových bôbov v rozmedzí od 3 % do 7 %. Tieto plodiny tvoria dve tretiny nášho jedálnička. Preto je takmer nemožné za nich nájsť alternatívy. Hojnosť úrody závisí aj od toho, či sa cez poľnohospodársku oblasť preženie vlna sucha, záplavy alebo hurikán. Jednoduchý zákon dopytu a ponuky hovorí, že nimi spôsobená malá úroda bude tlačiť ceny základných potravín nahor.

Gert Peersman, belgický ekonóm, vyrátal, že otrasy v medzinárodných cenách potravín majú zásadný vplyv na spotrebiteľské ceny v eurozóne a vysvetľujú v priemere 25 % – 30 % pohybov v inflácii. Najmä krajiny, ktoré sú závislé na dovoze komodít, budú vystavené väčším cenovým výkyvom.

ChartDescription automatically generated

Zem sa bude naďalej ohrievať, ak neprestaneme produkovať skleníkové plyny.

Energia vyrobená spaľovaním uhlia, ropy a zemného plynu, vyprodukuje závratné tri štvrtiny všetkých emisií. Preto, akékoľvek úsilie znížiť produkciu emisií a tým spomaliť globálne otepľovanie, sa nezaobíde bez zmeny zdrojov, z ktorých je energia vyrobená.

Prechod z fosílnych palív k nízko uhlíkovým zdrojom energie je možné podporiť zvýšením ceny fosílnych palív pomocou uhlíkovej dane a stropom na počet emisných povoleniek.

Spoločenské náklady uhlíka sa takto prenesú do ceny energií. Ekonómovia z Medzinárodného menového fondu odhadujú, že na udržanie rastu teploty pod hranicou 2 °C je potrebné zvýšiť svetovú cenu uhlíka zo súčasných 2 dolárov na 75 dolárov za tonu CO2. Domácnostiam by týmto krokom v najbližšej dekáde vzrástli náklady na energie v súčte o 43 %. Environmentálne politiky, ktoré znevýhodňujú výrobu „hnedej“ energie, môžu udržať ceny energií na vyššej úrovni po dlhšiu dobu, alebo zmeniť ich úroveň na trvalo.

Klimatická zmena pôsobí na cenovú stabilitu troma kanálmi: globálnym otepľovaním, extrémnymi poveternostnými udalosťami a klimatickými politikami.

Väčšie a častejšie výkyvy v spotrebiteľských cenách spôsobené klimatickou zmenou, môžu ovplyvniť strednodobý inflačný výhľad.  Ten slúži ako kompas pri nastavení plavebného kurzu menovej politiky. Pre správne nastavenie tohto kurzu bude preto dôležité oddeliť vplyv týchto troch kanálov od iných vplyvov na infláciu.

Zmena klímy a následné klimatické politiky ovplyvnia ceny tovarov a služieb.  Centrálni bankári sa preto budú musieť rozhodnúť, či je výhodnejšie obetovať časť hospodárskeho rastu, alebo tolerovať zvýšenú cenovú hladinu ak sa ukáže, že klimatické zmeny majú vplyv na strednodobý inflačný výhľad.


[1] Medzivládny panel pre zmenu klímy IPCC, Masson-Delmotte, V. / Zhai, P. / Pirani, A. / Connors, S. L. / Pean, C. / Berger, S. / Caud, N. / Chen, Y. / Goldfarb, L. / Gomis, M. I. / M.Huang / Leitzell, K. / Lonnoy, E. / Matthews, J. B. R. / Maycock, T. K. / Waterfield, T. / Yelekci, O. / Yu, R. / B. Zhou, (eds.) 

IPCC, 2021: Summary for Policymakers. In: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change
2021 

[2] Zhao, Chuang / Liu, Bing / Piao, Shilong / Wang, Xuhui / Lobell, David B. / Huang, Yao / Huang, Mengtian / Yao, Yitong / Bassu, Simona / Ciais, Philippe / Durand, Jean-Louis / Elliott, Joshua / Ewert, Frank / Janssens, Ivan A. / Li, Tao / Lin, Erda / Liu, Qiang / Martre, Pierre / Müller, Christoph / Peng, Shushi / Peñuelas, Josep / Ruane, Alex C. / Wallach, Daniel / Wang, Tao / Wu, Donghai / Liu, Zhuo / Zhu, Yan / Zhu, Zaichun / Asseng, Senthold
Temperature increase reduces global yields of major crops in four independent estimates 
2017-08 


« Späť na zoznam blogov

Chcete vedieť o ďalšom blogu?

Mailing list: v prípade záujmu o zasielanie notifikácií o ďalších blogoch sa prihláste do mailing listu NBS.