en en

Komentár BR NBS k rozhodnutiu o určenej výške úrokových sadzieb NBS

Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom 51. rokovaní dňa 9. decembra 2008 rozhodla o zmene úrokových sadzieb NBS a ich postupnej harmonizácii s úrokovými sadzbami v eurozóne.

Banková rada Národnej banky Slovenska rozhodla s účinnosťou od 10.12.2008 o zmene úrokových sadzieb takto:

– úroková sadzba pre jednodňové sterilizačné obchody na úrovni 1,50%,

– úroková sadzba pre jednodňové refinančné obchody na úrovni 3,50%,

– limitná úroková sadzba pre dvojtýždňové REPO tendre na úrovni 2,50%.

Vzhľadom na rozhodnutie o znížení úrokových sadzieb, Národná banka Slovenska očakáva premietnutie nových podmienok do úrokových sadzieb na finančnom trhu.

Banková rada NBS hlasovala dňa 9. decembra 2008 o návrhu na zníženie určenej výšky úrokových sadzieb NBS nasledovne: z 9 prítomných členov BR NBS všetci členovia hlasovali za zníženie úrokových sadzieb.


Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.