en en

KOMENTÁR BR NBS K ROZHODNUTIU O URČENEJ VÝŠKE ÚROKOVÝCH SADZIEB NBS

Banková rada Národnej banky Slovenska dnes 11. novembra 2008 rozhodla o znížení úrokových sadzieb Národnej banky Slovenska o 0,5 percentuálneho bodu. Základná úroková sadzba sa tak znižuje na 3,25%, úroková sadzba na jednodňové sterilizačné obchody na 2,25% a úroková sadzba na jednodňové refinančné obchody na 4,25%. Banková rada NBS sa rozhodla nasledovať zníženie úrokových sadzieb Európskou centrálnou bankou z minulého týždňa v kratšom intervale, ako to bolo pri poslednej zmene, z dôvodu nevyhnutnosti ďalšieho zosúladenia finančného prostredia SR s eurozónou. Takéto rozhodnutie zjednoduší niektoré procesy spojené s prijatím meny euro, umožní plynulejší prechod na spoločnú menu v oblasti úrokových sadzieb a zároveň prispeje k stabilizácii podmienok na peňažnom trhu. Súčasne predovšetkým vývoj cien komodít a očakávania ohľadom domáceho, ako i globálneho dopytu umožňujú centrálnej banke znížiť kľúčové úrokové sadzby bez negatívnych dopadov na vývoj inflácie. Banková rada Národnej banky Slovenska hlasovala dňa 11. novembra 2008 o návrhu na zníženie určenej výšky úrokových sadzieb NBS nasledovne: z 10 prítomných členov BR NBS všetci hlasovali za zníženie úrokových sadzieb.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.